Web Analytics

بابک

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 رتبه 4.25 (6 رای)

بابک، جوان جنگاوری است که برای آزادی خاک ایران، قیام می کند؛ وی در راه آرمانش جان خود را از دست می دهد اما در نهایت آزادی را به خاکش هدیه می کند.

اگر سیزدهمین روز بیاید

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 رتبه 3.67 (3 رای)

یاشار رضوان نیا پسر سیزده ساله ی خجالتی و تنهایی است که فقط با پدربزرگش ارتباط خوبی دارد. سیزده روز مانده به تولد چهارده سالگی اش، پدربزرگ می میرد و اما روح او به خاطر کار ناتمامی که دارد در خانه زندانی می شود.