Web Analytics

اندرومدا

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 رتبه 1.50 (2 رای)

در اواسط جنگ ایران و عراق، دو خواهر دوقلو از جنوب به خانۀ مادربزرگشان واقع در شهر دیگری فرستاده می شوند؛ اما تنها یکی از دختران می تواند خودش را با شرایط تازه تطبیق دهد؛ بزرگ شود، درس بخواند و ازدواج کند؛ درست در آخرین روزهای مانده به ازدواج دختر، نامزد او متوجه می شود که مینا، خواهر دوقلوئی به نام دینا دارد که هرگز نامی از او نبرده؛ 

گوئی دینا در سایۀ حضور مینا زنده است. بهداد که از مسلک عجیب دینا خوشش آمده، نامزدی اش را با مینا به تعویق می اندازد تا دینا و روابط میان دو خواهر را کشف کند؛ در این میان دلبستۀ شخصیت دینا می شود که تفاوت فراوانی با مینا دارد؛ غافل از اینکه دینا و مینا یک نفر هستند؛ زیرا دینا که در یک بازی کودکانه در جنگ باعث مرگ مینا شده است، سالهاست که بجای دو نفر زندگی می کند....

 

نویسنده: گلزار رضوی

طراحی روی جلد: پوپک فرزانه پور                  

صفحهآرایی: آیدا حاتمی            

شمارگان: 1000 نسخه

سال انتشار: 1393

شابك: 3-3-93547-600-978