Web Analytics

از حاشيه به متن: فضاهاي هنر چيدمان

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 رتبه 4.00 (1 رای)

اين کتاب به‏دنبال پرکردن فضايي خالي در مطالعة هنر است که از سال 1960 وجود داشته؛ يعني مطالعة هنر چيدمان. عبارت هنر چيدمان عبارت نسبتاً جديدي است

عبارت هنر چيدمان سالها بعد از اينکه آثار متعددي بهوجود آمدند که ميشد اين عبارت را به آن‏ها نسبت داد، پديد آمد.  باوجود اينکه تعريف آن تاحدي غيرقابل وصف است؛ اما اين عبارت مي‏تواند براي توصيف آثاري که داراي ويژگي‏هاي کليدي مشخصي هستند، استفاده شود. در هنگام ديدن اين قبيل آثار، مهم است که بين آن‏ها و ديگر سبک‏هاي متداول هنري تمايز قائل شد.  اين کار اجازه مي‏دهد که چيزي بي‏همتا در مورد آن‏ها آشکار شود و به آثار کمک مي‏کند که بهتر درک شوند.

عنوان کتاب به زبان اصلی From margin to center: the spaces of installation art 

 

ترجمه: هاجر سليمي نمين- طيبه غفاري

نویسنده: ( Reiss, Julie H) جولی اچ رایس                    

صفحهآرایی: آیدا حاتمی            

شمارگان: 1000 نسخه

سال انتشار: چاپ اول- 1397

شابك: 2-3-97102-600-978