Web Analytics
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 رتبه 0.00 (0 رای)

عمر شما محدود است، پس به جای شخص دیگری زندگی نکنید. در دامِ خشک‌اندیشی که در واقع زندگی برطبق اندیشه دیگران است، گرفتار نشوید. نگذارید سروصدای دیگران، صدای درونی شما را در خود غرق کند.